Konradlogo

Påmelding til Konradløpet 2021.

Heller ikkje i 2021 vert det normal Konradløp. 

Vi jobber med å planlegge eit alternativt løp som tilfredstiller smittevernsreglane. 

Om vi får det til i år er usikkert, men i så fall vert det mest truleg ein gong i slutten av mai eller byrninga av juni.

Minikonrad for born 0-15 år vil bli forsøkt avvikla siste helga i mai.

Følg med her eller på https://idrettslaget.velledalen.net/

Frist for web-påmelding er 30.april kl 15:30. Etterregistrering ved frammøte Grendahuset utover ettermiddagen.

Vaksen: Born: Familie:

Fornamn *
Etternamn *
Adresse
Postnummer
Poststad
Telefon
Nasjon
Epostadresse *

Påmelding av evt. andre familiemedlemer.
Fornamn Etternamn
2
3
4
5
6
7 

 Gå til Velledalen.net