Konradløpet i Velledalen 1. mai kl 05:00

                          Konradlogo

PRISAR

Born: kr 100.

Vaksne: kr 200

Familie: kr 450


Born er til og med 17 år, vaksne frå og med 18 år.

Ein familie kan berre bestå av 2 vaksne.

Betaling ved henting av startnummer: 30. April frå kl. 16:00 til kl. 18:30, i Velledalen Grendahus.

For minikonrad er det ikkje førehandspåmelding. Påmelding før start.