Parkering

                          Parkering

Det er best å parkere bilane på marka vest for vegen og sør for butikken, men ikkje inntil området ved start/mål.