Praktisk info for Konradløpet

Henting av startnummer

Berre om dette er heilt umuleg så kan startnummer hentast på stemnekontor på løpsdagen frå kl 04:15.  Det skal hentast i Velledalen Grendahus på ettermiddag/kveld 30. april mellom kl 16:00 og 18:30.

 

Oppmøte/parkering på løpsdagen

Det er best å parkere bilane på marka vest for vegen, men ikkje inntil området ved start/mål. 

 

 

Før start

Før start vert det oppsamling ved Nærbutikken og så vert det etter kvart oppvarming med aerobic. Før startskotet går stiller vi opp ved startstreken i henhold til ferdigheiter og ambisjonar.

 

Etter målgang

Ta deg så til Grendahuset så snart som råd, der det vert felles frokost med underhaldning, premieutdeling, Konradfilm, etc.  Vi oppmodar folk om å trekke vekk frå målområdet slik at tidtakarane får fred til å gjere sin jobb best mogeleg.

 Ved utkøyring frå området ønsker vi at det ikkje køyrast bil tilbake i løpstrasèen, men at ein heller køyrer om sørsida av elva, altså vegen som heiter «Bjørnadalen», slik det er vist til på illustrasjonsbiletet under. Dermed vert  den vanlege vegen frigjort for løparane som kjem i mål.

 

 

 

LYKKE TIL!

 

 

 

Vi minner óg om MiniKonrad ved Velledalen grendahus om kvelden 30.april